Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pagalba nustatant
+49 69 173261340
 

Atšaukimo politika ir atšaukimo forma

Vartotojai turi teisę atsisakyti sutarties pagal toliau nurodytas nuostatas, pagal kurias vartotojas yra bet kuris fizinis asmuo, sudarantis teisinį sandorį, kurio tikslai iš esmės negali būti siejami nei su jo komercine, nei su jo savarankiška profesine veikla:

A. Atšaukimo politika

Teisė atšaukti

Turite teisę nutraukti šią sutartį per keturiolika dienų nenurodydami priežasties.

Prekių pristatymo sutarčių atveju atšaukimo laikotarpis yra keturiolika dienų nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, paėmė arba perėmė paskutines prekes.

Sutarčių dėl duomenų, kurie nėra fizinėje laikmenoje ir kurie yra sukurti ir pateikiami skaitmenine forma (skaitmeninis turinys), pristatymo atveju sutarties nutraukimo laikotarpis yra keturiolika dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

Kad galėtumėte pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite informuoti mus ("Wiresoft Ltd. & Co. KG", Opernplatz 14, 60313 Frankfurtas prie Maino, Vokietija, tel. +49 (0)69 - 173261340, E-Mail:[email protected]) aiškiu pareiškimu (pvz., laišku, išsiųstu paštu, el. paštu arba faksu) apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties. Šiuo tikslu galite naudoti pridedamą pavyzdinę pašalinimo formą, tačiau ji nėra privaloma.

Norint laikytis atsisakymo termino, pakanka, kad pranešimą apie pasinaudojimą atsisakymo teise išsiųstumėte iki atsisakymo termino pabaigos.

Panaikinimo pasekmės

Jei atsisakote šios sutarties, privalome nedelsdami, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai gavome pranešimą apie jūsų atsisakymą nuo šios sutarties, grąžinti visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo būdą nei pigiausias mūsų siūlomas standartinis pristatymas). Šiam grąžinimui naudosime tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote pirminiam sandoriui, nebent su jumis aiškiai susitarta kitaip; jokiu būdu už šį grąžinimą iš jūsų nebus imamas mokestis.

Prekių tiekimo sutarčių atveju galime atsisakyti grąžinti pinigus, kol negausime prekių atgal arba kol nepateiksite įrodymų, kad grąžinote prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

Prekes mums turite grąžinti arba perduoti nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai mums pranešate apie šios sutarties nutraukimą. Termino laikomasi, jei prekes išsiunčiate nepasibaigus keturiolikos dienų laikotarpiui.

Jūs turite padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

Turėsite sumokėti už bet kokį prekių vertės sumažėjimą tik tuo atveju, jei šis sumažėjimas atsirado dėl prekių tvarkymo, kuris nėra būtinas prekių būklei, savybėms ir veikimui patikrinti.

Teisės atsisakyti sutarties atėmimas arba pirmalaikis jos pasibaigimas

Teisė atsisakyti sutarties anksčiau laiko nustoja galioti garso ar vaizdo įrašų arba kompiuterių programinės įrangos pristatymo užplombuotoje pakuotėje sutartims, jei plomba buvo nuimta po pristatymo.

Skaitmeninio turinio pristatymo sutarčių atveju teisė atsisakyti sutarties pasibaigia anksčiau laiko, jei mes pradėjome vykdyti sutartį po to, kai jūs aiškiai sutikote, kad mes pradėtume vykdyti sutartį nepasibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui, ir jūs patvirtinote, kad žinote, jog sutikdami su sutarties vykdymo pradžia prarandate teisę atsisakyti sutarties.

Bendrieji prekių grąžinimo nurodymai

1) Prašome vengti prekių sugadinimo ir užteršimo. Prašome grąžinti mums prekes originalioje pakuotėje su visais priedais ir su visomis pakuotės sudedamosiomis dalimis. Jei reikia, naudokite apsauginę išorinę pakuotę. Jei nebeturite originalios pakuotės, naudokite tinkamą pakuotę, kad užtikrintumėte tinkamą apsaugą nuo pažeidimų gabenant.
2) Prašome negrąžinti prekių mums krovinių atsiimti.
3) Atkreipkite dėmesį, kad pirmiau minėti 1-2 punktai nėra būtina sąlyga veiksmingai pasinaudoti teise atsisakyti sutarties.

B. Atšaukimo forma

Jei norite atšaukti sutartį, užpildykite šią formą ir atsiųskite ją atgal.

Į

"Wiresoft Ltd. & Co KGOpernplatz 1460313

Frankfurtas prie MainoVokietijaE-paštas:

[email protected]Aš/mes (*) atšaukiame (*) sudarytą sutartį dėl šių prekių (*)/šių paslaugų (*) pirkimo (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Užsakyta (*) ____________ / gauta (*) __________________


________________________________________________________Name des/der Verbraucher(s)


________________________________________________________Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________Vartotojo
(-ų)
parašas (
tik popierinio pranešimo atveju
)


_________________________Datum

(*) Išbraukti, jei netaikytina

Kategorijos