Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pagalba nustatant
+49 69 173261340
 

Bendrosios sąlygos su informacija apie klientą

Turinys

 1. Galiojimo sritis
 2. Sutarties sudarymas
 3. Teisė atsisakyti sutarties
 4. Kainos ir mokėjimo sąlygos
 5. Pristatymo ir siuntimo sąlygos
 6. Skaitmeninio turinio naudojimo teisių suteikimas
 7. Licencijų raktų naudojimo teisių suteikimas
 8. Nuosavybės teisės išsaugojimas
 9. Atsakomybė už defektus (garantija)
 10. Reklaminių kuponų išpirkimas
 11. Taikytina teisė
 12. Jurisdikcijos vieta
 13. Elgesio kodeksas
 14. Alternatyvus ginčų sprendimas

1) Taikymo sritis

1.1 Šios "Wiresoft Ltd." & CO. KG (toliau - Pardavėjas), taikomos visoms prekių pristatymo sutartims, kurias vartotojas ar verslininkas (toliau - Klientas) sudaro su Pardavėju dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateiktų prekių. Prieštaraujama, kad būtų įtrauktos paties Kliento sąlygos, nebent būtų susitarta kitaip.

1.2 Skaitmeninio turinio tiekimo sutartims atitinkamai taikomos šios sąlygos, jei aiškiai nereglamentuota kitaip.

1.3 Šios bendrosios sąlygos atitinkamai taikomos licencijos raktų tiekimo sutartims, nebent aiškiai susitarta kitaip. Šiomis aplinkybėmis pardavėjas privalo suteikti licencijos raktą, kad būtų galima naudotis jo aprašyta programine įranga ar turiniu, taip pat suteikti sutartyje numatytas teises naudotis atitinkama programine įranga ar turiniu. Klientas neįgyja jokių intelektinės nuosavybės teisių į programinę įrangą ar turinį. Atitinkamas produkto aprašymas pardavėjo internetinėje parduotuvėje lemia programinės įrangos ar turinio kokybę.

1.4 Vartotojas šių Bendrųjų sąlygų prasme yra bet kuris fizinis asmuo, kuris sudaro teisinį sandorį siekdamas tikslų, kurie iš esmės negali būti siejami nei su jo komercine, nei su jo savarankiška profesine veikla. Verslininkas, kaip apibrėžta šiose Bendrosiose taisyklėse, yra fizinis ar juridinis asmuo arba juridinio asmens teises turinti bendrija, kuri, sudarydama teisinį sandorį, veikia vykdydama savo komercinę ar nepriklausomą profesinę veiklą.

1.5 Skaitmeninis turinys šių Bendrųjų sąlygų prasme yra visi duomenys, kurie nėra fizinėje duomenų laikmenoje, kurie yra sukurti skaitmenine forma ir kuriuos pardavėjas pateikia suteikdamas tam tikras naudojimo teises, išsamiau reglamentuotas šiose Bendrosiose sąlygose.

2) Sutarties sudarymas

2.1 Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikti produktų aprašymai nėra pardavėjo privalomi pasiūlymai, bet yra skirti klientui pateikti privalomą pasiūlymą.

2.2 Klientas gali pateikti pasiūlymą naudodamasis internetine užsakymo forma, integruota į pardavėjo internetinę parduotuvę. Tokiu būdu Klientas, įdėjęs pasirinktas prekes į virtualų pirkinių krepšelį ir atlikęs elektroninį užsakymo procesą, paspaudęs užsakymo procesą užbaigiantį mygtuką, pateikia teisiškai įpareigojantį sutartinį pasiūlymą dėl pirkinių krepšelyje esančių prekių. Be to, klientas taip pat gali pateikti pasiūlymą pardavėjui faksu, el. paštu, paštu arba naudodamas internetinę kontaktinę formą.

2.3 Pardavėjas gali priimti kliento pasiūlymą per penkias dienas,

Jei yra kelios iš pirmiau minėtų alternatyvų, sutartis sudaroma tuo metu, kai viena iš pirmiau minėtų alternatyvų atsiranda pirmiau. Pasiūlymo priėmimo laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai klientas išsiunčia pasiūlymą, ir baigiasi praėjus penktai dienai po pasiūlymo išsiuntimo. Jei Pardavėjas nepriima Kliento pasiūlymo per minėtą laikotarpį, tai laikoma pasiūlymo atmetimu, todėl Klientas nebėra saistomas savo ketinimų pareiškimo.

2.4 Jei pasirenkamas "PayPal" siūlomas mokėjimo būdas, mokėjimas bus vykdomas per mokėjimo paslaugų teikėją "PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.", 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Liuksemburgas (toliau - "PayPal"), laikantis "PayPal" naudojimo sąlygų, kurias galima rasti https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full , arba - jei klientas neturi "PayPal" paskyros - laikantis Mokėjimų be "PayPal" paskyros sąlygų, kurias galima rasti https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jei klientas moka "PayPal" siūlomu mokėjimo būdu, kurį galima pasirinkti užsakymo internetu procese, pardavėjas jau pareiškia, kad priima kliento pasiūlymą tuo metu, kai klientas paspaudžia užsakymo procesą užbaigiantį mygtuką.

2.5 Jei pasirenkamas mokėjimo būdas "Amazon Payments", mokėjimas bus vykdomas per mokėjimo paslaugų teikėją "Amazon Payments Europe s.c.a.", 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Liuksemburgas (toliau - "Amazon"), laikantis "Amazon Payments Europe" naudotojo sutarties, su kuria galima susipažinti adresu https://payments.amazon.de/help/201751590. Jei klientas užsakymo internetu metu kaip mokėjimo būdą pasirenka "Amazon Payments", jis taip pat pateikia mokėjimo nurodymą "Amazon" paspausdamas mygtuką, kuriuo užbaigiamas užsakymo procesas. Šiuo atveju pardavėjas jau pareiškia, kad priima kliento pasiūlymą tuo metu, kai klientas inicijuoja mokėjimo procesą spustelėdamas mygtuką, kuriuo užbaigiamas užsakymo procesas.

2.6 Kai pasiūlymas pateikiamas per Pardavėjo internetinę užsakymo formą, Pardavėjas sutarties tekstą išsaugo po sutarties sudarymo ir, Klientui išsiuntus užsakymą, perduoda jį Klientui teksto forma (pvz., el. paštu, faksu ar laišku). Pardavėjas negali sudaryti galimybės susipažinti su sutarties tekstu už šios ribos. Jei klientas prieš išsiųsdamas užsakymą pardavėjo internetinėje parduotuvėje susikūrė vartotojo paskyrą, užsakymo duomenys bus archyvuojami pardavėjo interneto svetainėje ir klientas juos galės nemokamai peržiūrėti savo slaptažodžiu apsaugotoje vartotojo paskyroje, pateikęs atitinkamus prisijungimo duomenis.

2.7 Prieš pateikdamas privalomą užsakymą per Pardavėjo internetinę užsakymo formą, Pirkėjas gali nustatyti galimas įvedimo klaidas atidžiai perskaitęs ekrane rodomą informaciją. Veiksminga techninė priemonė, padedanti geriau atpažinti įvesties klaidas, gali būti naršyklės padidinimo funkcija, kurios pagalba ekrane rodomas vaizdas yra padidinamas. Elektroninio užsakymo proceso metu klientas, naudodamasis įprastomis klaviatūros ir pelės funkcijomis, gali koreguoti savo įrašus, kol paspaudžia mygtuką, kuriuo užbaigiamas užsakymo procesas.

2.8 Sudarant sutartį galima naudotis vokiečių ir anglų kalbomis.

2.9 Užsakymų tvarkymas ir susisiekimas paprastai vyksta elektroniniu paštu ir automatiniu užsakymų tvarkymu. Klientas turi įsitikinti, kad jo užsakymui apdoroti nurodytas el. pašto adresas yra teisingas, kad šiuo adresu būtų galima gauti pardavėjo siunčiamus el. laiškus. Naudodamasis SPAM filtrais, klientas privalo užtikrinti, kad visi pardavėjo arba trečiųjų šalių, kurioms pardavėjas pavedė tvarkyti užsakymą, siunčiami el. laiškai būtų pristatyti.

3) Teisė atsisakyti sutarties

3.1 Vartotojai paprastai turi teisę atšaukti sutartį.

3.2 Daugiau informacijos apie teisę atsisakyti sutarties galima rasti pardavėjo atšaukimo taisyklėse.

4) Kainos ir mokėjimo sąlygos

4.1 Jei Pardavėjo produkto aprašyme nenurodyta kitaip, nurodytos kainos yra bendros kainos, į kurias įskaičiuotas teisės aktais nustatytas pridėtinės vertės mokestis. Bet kokios papildomos pristatymo ir siuntimo išlaidos nurodomos atskirai atitinkamo gaminio aprašyme.

4.2 Pristatymo į šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų, atveju atskirais atvejais gali atsirasti papildomų išlaidų, už kurias Pardavėjas neatsako ir kurias turi padengti Klientas. Tai, pavyzdžiui, kredito įstaigų pinigų pervedimo išlaidos (pvz., pervedimo mokesčiai, valiutos kurso mokesčiai) arba importo muitai ar mokesčiai (pvz., muitai). Tokios išlaidos taip pat gali būti patiriamos dėl lėšų pervedimo, jei prekės pristatomos ne į Europos Sąjungai nepriklausančią šalį, bet klientas atlieka mokėjimą iš Europos Sąjungai nepriklausančios šalies.

4.3 Apie mokėjimo būdą (-us) klientas bus informuotas pardavėjo internetinėje parduotuvėje.

4.4 Jei susitariama dėl išankstinio mokėjimo banko pavedimu, mokėjimas turi būti atliktas iš karto po sutarties sudarymo, nebent šalys susitarė dėl vėlesnės mokėjimo datos.

4.5 Pasirinkus mokėjimo būdą "SOFORT", mokėjimas bus vykdomas per mokėjimo paslaugų teikėją SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Miunchenas (toliau - SOFORT). Kad galėtų apmokėti sąskaitos sumą per "SOFORT", klientas turi turėti internetinės bankininkystės sąskaitą, kuri yra aktyvuota dalyvauti "SOFORT", mokėjimo proceso metu turi atitinkamai save identifikuoti ir patvirtinti mokėjimo nurodymą "SOFORT". Mokėjimo operaciją "SOFORT" atliks iš karto po to ir lėšos bus nurašytos iš kliento banko sąskaitos. Išsamesnę informaciją apie mokėjimo būdą "SOFORT" klientas gali rasti internete adresu https://www.klarna.com/sofort/ .

4.6 Jei pasirenkamas mokėjimo būdas, siūlomas per mokėjimo paslaugą "Unzer", mokėjimas apdorojamas per mokėjimo paslaugos teikėją Unzer Luxembourg S.A. société anonyme., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Liuksemburgas (toliau - "Unzer"). Apie atskirus "Unzer" siūlomus mokėjimo būdus klientas informuojamas pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Mokėjimams apdoroti "Unzer" gali naudotis kitomis mokėjimo paslaugomis, kurioms gali būti taikomos specialios mokėjimo sąlygos, apie kurias klientas gali būti informuotas atskirai. Daugiau informacijos apie "Unzer" galima rasti internete adresu https://www.unzer.com/ .

4.7 Pasirinkus mokėjimo būdą pirkimas į sąskaitą (tik verslo klientams), pirkimo kaina sumokama po to, kai prekės pristatomos ir išrašoma sąskaita faktūra. Tokiu atveju pirkimo kaina turi būti sumokėta per 10 (dešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, neatskaičius mokesčių, nebent būtų susitarta kitaip. Pardavėjas pasilieka teisę siūlyti mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą tik iki tam tikros užsakymo apimties ir atsisakyti šio mokėjimo būdo, jei viršijama nurodyta užsakymo apimtis. Tokiu atveju pardavėjas informuos klientą apie atitinkamą mokėjimo apribojimą jo mokėjimo informacijoje internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas taip pat pasilieka teisę atlikti kredito patikrinimą, kai pasirenkamas mokėjimo būdas pirkti į sąskaitą, ir atmesti šį mokėjimo būdą, jei kredito patikrinimas yra neigiamas.

4.8 Jei pasirinktas mokėjimo būdas "PayPal" tiesioginis debetas, "PayPal" sąskaitos faktūros sumą iš kliento banko sąskaitos surenka po to, kai išduodamas SEPA tiesioginio debeto įgaliojimas, bet ne anksčiau nei pasibaigia išankstinio pranešimo pardavėjo vardu terminas. Išankstinis pranešimas - tai bet koks pranešimas klientui (pvz., sąskaita faktūra, polisas, sutartis), kuriame pranešama apie debetą per SEPA tiesioginį debetą. Jei tiesioginis debetas nevykdomas dėl nepakankamo lėšų kiekio sąskaitoje arba dėl neteisingų banko duomenų pateikimo, arba jei klientas prieštarauja tiesioginiam debetui, nors jis neturi teisės to daryti, klientas padengia atitinkamos kredito įstaigos patirtus mokesčius dėl atgalinio debeto, jei jis yra už tai atsakingas.

5) Pristatymo ir siuntimo sąlygos

5.1 Prekės pristatomos siunčiant jas kliento nurodytu pristatymo adresu, jei nesusitarta kitaip. Vykdant sandorį lemiamą reikšmę turi pardavėjo užsakymo apdorojimo metu nurodytas pristatymo adresas.

5.2 Jei prekės nepristatomos dėl priežasčių, už kurias atsakingas Pirkėjas, Pirkėjas padengia dėl to Pardavėjo patirtas pagrįstas išlaidas. Ši nuostata netaikoma grąžinamo siuntinio išlaidoms, jei klientas veiksmingai pasinaudoja atšaukimo teise. Jei klientas veiksmingai pasinaudoja savo teise atšaukti sutartį, prekių grąžinimo išlaidoms taikoma pardavėjo atšaukimo instrukcijose numatyta nuostata.

5.3 Savarankiškai rinkti negalima dėl logistinių priežasčių.

5.4 Skaitmeninis turinys klientui paliekamas tik elektronine forma, kaip nurodyta toliau:

5.5 Licencijų raktai paliekami klientui taip:

6) Skaitmeninio turinio naudojimo teisių suteikimas

6.1 Jei iš aprašymo pardavėjo internetinėje parduotuvėje neišplaukia nieko kito, pardavėjas suteikia klientui neišimtinę, vietos ir laiko atžvilgiu neribotą teisę naudoti perduotą turinį asmeniniais ir verslo tikslais.

6.2 Turinio perdavimas trečiosioms šalims arba kopijų kūrimas trečiosioms šalims už šių Bendrųjų sąlygų taikymo srities ribų neleidžiamas, išskyrus atvejus, kai pardavėjas sutinka perduoti sutartinę licenciją trečiajai šaliai.

6.3 Teisių suteikimas įsigalioja tik tada, kai klientas visiškai sumoka sutartyje numatytą atlygį. Pardavėjas gali laikinai leisti naudoti sutarties turinį dar iki šio momento. Toks laikinas leidimas nėra teisių perdavimas.

7) Licencijos raktų naudojimo teisių suteikimas

7.1 Pateiktas licencijos raktas suteikia klientui teisę naudotis programine įranga arba turiniu, matomu iš atitinkamo produkto aprašymo, tiek, kiek jame aprašyta.

7.2 Teisių suteikimas įsigalioja tik tada, kai klientas sumoka visą mokėtiną atlyginimą.

8) Nuosavybės teisės išsaugojimas

Jei pardavėjas atlieka išankstinius mokėjimus, jis išlaiko nuosavybės teisę į pristatytas prekes, kol bus sumokėta visa mokėtina pirkimo kaina.

9) Atsakomybė už defektus (garantija)

9.1 Jei įsigyta prekė yra su trūkumais, taikomos įstatyminės atsakomybės už defektus nuostatos.

9.2 Nukrypstant nuo šios nuostatos, naudotoms prekėms taikomos šios nuostatos: Pretenzijos dėl defektų netaikomos, jei defektas atsiranda tik praėjus vieneriems metams nuo prekių pristatymo. Dėl defektų, atsiradusių per vienerius metus nuo prekių pristatymo, galima pareikšti pretenzijas per teisės aktuose nustatytą senaties terminą. Tačiau atsakomybės laikotarpio sutrumpinimas iki vienerių metų netaikomas

9.3 Pirkėjo prašoma pateikti pretenziją dėl pristatytų prekių su akivaizdžiais transportavimo pažeidimais prekių tiekėjui ir apie tai informuoti pardavėją. Jei klientas to nesilaiko, tai neturi jokios įtakos jo teisiniams ar sutartiniams reikalavimams dėl defektų.

10) Reklaminių kuponų išpirkimas

10.1 Kuponus, kuriuos pardavėjas nemokamai išduoda kaip tam tikrą laikotarpį galiojančių akcijų dalį ir kurių klientas negali įsigyti (toliau - akcijos kuponai), galima išpirkti tik pardavėjo internetinėje parduotuvėje ir tik nurodytu laikotarpiu.

10.2 Atskiri produktai gali būti neįtraukti į akcijos kuponą, jei dėl akcijos kupono turinio atsiranda atitinkamas apribojimas.

10.3 Reklaminius kuponus galima išpirkti tik iki užsakymo proceso pabaigos. Vėlesnis įskaitymas negalimas.

10.4 Viename užsakyme galima panaudoti tik vieną reklaminį kuponą.

10.5 Prekių vertė turi būti ne mažesnė nei reklaminio kupono suma. Likusio kredito pardavėjas negrąžina.

10.6 Jei reklaminio kupono vertės nepakanka užsakymui padengti, skirtumui padengti galima pasirinkti vieną iš kitų pardavėjo siūlomų mokėjimo būdų.

10.7 Akcinio kupono kredito likutis nėra nei išmokamas grynaisiais pinigais, nei už jį mokamos palūkanos.

10.8 Reklaminis čekis negrąžinamas, jei klientas grąžina prekes, už kurias visiškai ar iš dalies sumokėta reklaminiu čekiu, laikydamasis teisės aktuose nustatytos teisės atšaukti reklaminį čekį.

10.9 Reklaminis kuponas gali būti perduodamas. Pardavėjas gali atlikti mokėjimą su išpildomuoju poveikiu atitinkamam turėtojui, kuris Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pasinaudoja reklaminiu kuponu. Ši nuostata netaikoma, jei Pardavėjas žino arba dėl didelio aplaidumo nežino apie atitinkamo turėtojo netinkamumą, teisinį neveiksnumą arba atstovavimo įgaliojimų nebuvimą.

11) Taikytina teisė

Visus teisinius santykius tarp šalių reglamentuoja Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai, išskyrus įstatymus, reglamentuojančius tarptautinį kilnojamųjų daiktų pardavimą. Vartotojų atveju šis teisės pasirinkimas taikomas tik tiek, kiek suteikta apsauga nepanaikinama pagal valstybės, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, teisės imperatyvias nuostatas.

12) Jurisdikcijos vieta

Jei klientas yra prekybininkas, viešosios teisės juridinis asmuo arba viešosios teisės specialusis fondas, kurio registruota buveinė yra Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje, išimtinė jurisdikcijos vieta visiems ginčams, kylantiems iš šios sutarties, yra pardavėjo verslo vieta. Jei kliento nuolatinė gyvenamoji vieta yra už Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijos ribų, pardavėjo verslo vieta yra išimtinė jurisdikcijos vieta visiems ginčams, kylantiems iš šios sutarties, jei sutartis arba iš sutarties kylantys reikalavimai gali būti siejami su kliento profesine ar komercine veikla. Tačiau minėtais atvejais Pardavėjas bet kuriuo atveju turi teisę kreiptis į Pirkėjo verslo vietos teismą.

13) Elgesio kodeksas

14) Alternatyvus ginčų sprendimas

14.1 ES Komisija pateikia ginčų sprendimo internetu platformą internete adresu: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ši platforma yra kontaktinis punktas, skirtas neteisminiam ginčų, kylančių dėl pirkimo internetu ar paslaugų teikimo sutarčių, kuriose dalyvauja vartotojas, sprendimui.

14.2 Pardavėjas neprivalo ir nenori dalyvauti ginčų sprendimo procedūroje vartotojų arbitraže.

 
Kategorijos